Michał Sykutera

Michał Sykutera

Filozofia jest drogą zmierzającą ku mądrości. „Blog filozoficzny” to mój dziennik podróży.