Michał Sykutera

Michał Sykutera

Pasjonuję się filozofią, ale nie tą ciężką i toporną jak radziecka ciężarówka. Przeciwnie – tą, która jest przejawem inteligencji, polotu i swobody duchowej wobec spraw najistotniejszych.