O blogu

Termin „filozofia” nie jest jasno i wyraźnie zdefiniowany. Istnieje co najmniej kilka definicji tego terminu, które nie pokrywają się w pełni. Osobiście filozofię rozumiem jako drogę rozwoju umysłowego prowadzącą w kierunku szerszego i głębszego zrozumienia, większej wiedzy, wyostrzonej zdolności pojmowania oraz oceny. Potocznie zbiór tych właściwości znany jest pod terminem „mądrość”, któremu również brakuje pojedynczej, ostrej definicji.

Sądzę, że powiększanie mądrości jest głównym powodem dla którego filozofia jako dziedzina jest pożyteczna i warto się nią zajmować. Dlatego też odrzucam w filozofii wszystko co nie ma na celu pomnażanie mądrości tj. wszelką filozofię uprawianą dla niej samej, dla efektu, pochodzącą z próżności.

Blog ten jest nierozerwalnie związany z moim własnym rozwojem umysłowym. Piszę na nim wyłącznie o tym co aktualnie mnie zajmuje, a co jak sądzę może pomóc w analogicznym rozwoju czytelników.

Michał Sykutera