O mnie

Filozofią interesuje się od kiedy pamiętam. Jednak moje rozumienie tego terminu różni się od powszechnie przyjętego. Uważam, że filozofia często bywa nazbyt abstrakcyjna, toporna i bezpłodna. Nazbyt często jej ambitne zamierzenia, rozpływają się w odmętach wielosłowia. Filozofia, tak jak ją rozumiem, powinna być swobodnym, choć rzetelnym i metodycznym, rozmyślaniem na tematy najistotniejsze. Powinna być przejawem inteligencji, polotu i swobody duchowej. Szerzej opisałem moje pojmowanie tego terminu we wpisie O filozofii.

Praca etatowa w oczywisty sposób ogranicza moje możliwości rozwoju filozoficznego. Pozostały czas jednak staram się wykorzystać na ten cel możliwie jak najlepiej. Stąd może bierze się mój nacisk na to, aby filozofię uprawiać z pasją i swobodnie oraz aby czerpać z tego przyjemność. Uważam, że nie należy się do niej zmuszać. Nie należy się nią obarczać. Podobnie podchodzę również do prowadzenia tego bloga – publikuję chaotycznie i tylko to, co uważam za interesujące i wartościowe, pozwalając sobie od czasu do czasu na brak systematyczności.

Jeszcze jedno. Filozofia jest działalnością społeczną i filozof musi dbać nie tylko o to, aby to co mówił było mądre, ale też aby było słyszane. W związku z tym, jeżeli uważasz to, co piszę, za wartościowe, zachęcam do polecania bloga tym, dla których jego tematyka może być interesująca.

Michał Sykutera
[email protected]
Stoję przed gmachem głównym Politechniki Gdańskiej, na której studiowałem. Lipiec 2020 r.