Otwarte problemy współczesnej fizyki

Otwarte problemy współczesnej fizyki

. 2 min czytania

Nauka w jej nowoczesnym kształcie jest jednym z najwspanialszych osiągnięć ludzkości, a konsensusowi naukowemu wobec wszelkich spraw, należy się wielki szacunek. Czy jednak mam w niego ślepo wierzyć? Nie – bo samo takie podejście jest nienaukowe. Dogmat jest niekompatybilny z nauką. Jest jednak inny jeszcze powód – nauka pokryta jest nadal wieloma czarnymi plamami. I część z nich jest prawdziwie ogromnych rozmiarów, a ich głębia sięga samych fundamentów.

Weźmy nowoczesną fizykę. Jest wielbiona i gloryfikowana, jako dziedzina jadąca na czele peletonu poznania naukowego. Ileż to razy słyszeliśmy o wspaniałym, dynamicznym rozwoju fizyki na początku XX wieku? Wówczas to Einstein wprowadził swoją Ogólną Teorię Względności, a młodzi fizycy, wbrew jego intuicjom, opracowali dziwaczna teorię, którą nazwali mechaniką kwantową. I obie te teorie przeorały nasze rozumienie Wszechświata. Pierwsza z nich podważyła nasze intuicyjne ujmowanie czasu i przestrzeni oraz otworzyła oczy na wielkoskalową budowę Wszechświata. Z kolei ta druga wyjaśniła zachowanie się Rzeczywistości na poziomie mikroskopowym; w królestwie atomów. Fizycy pękają z dumy, kiedy opowiadają historię tamtych czasów. Ileż to książek popularnonaukowych z dziedziny fizyki opartych jest na tym rdzeniu!

Sytuacja w fizyce nie jest jednak tak kolorowa, jak to może się wydawać. W książce "Kłopoty z fizyką" Lee Smolin, jeden z czołowych współczesnych fizyków, wynotował listę pięciu najważniejszych, otwartych problemów nowoczesnej fizyki. Oto one:

"1. Połączyć Ogólną teorię względności z mechaniką kwantową w jedną, kompletną teorię Wszechświata (problem kwantowej grawitacji).
2. Rozwiązać problemy związane z fundamentami mechaniki kwantowej albo poprzez zrozumieniu sensu obecnej teorii albo poprzez stworzenie nowej.
3. Określić, czy różne cząstki i siły ująć można jako zunifikowaną teorię wyjaśniającą je wszystkie jako pojedynczy, fundamentalny byt.
4. Wyjaśnić, jak określane są wartości stałych w modelu standardowym cząstek elementarnych.
5. Wyjaśnić ciemną materię i ciemną energię. Jeżeli nie istnieją, określić, jak zmienia się grawitacja w dużych skalach. Bardziej ogólnie – wyjaśnić, dlaczego stałe w modelu standardowym kosmologii, włączając w to ciemną energię, mają takie wartości, jakie obserwujemy."

Tych puzzli nie brakuje na obrzeżach, ale w samym centrum obrazu fizycznej Rzeczywistości. W tych warunkach nie można twierdzić, że fizyka jest już bliska pełnego, ogólnego zrozumienia prawideł Wszechświata. Zostało fizykom jeszcze wiele do zrobienia, a po każdy kolejny owoc trzeba sięgać coraz wyżej i wyżej. Kto wie, czy kolejny owoc z drzewa poznania nie zmieni drastycznie konsensusu w fizyce? Czy nie rozbije klatki pojęć, w którą aktualnie jesteśmy zamknięci? Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że dożyję tych wszystkich odkryć. Szanse jednak nie są zbyt duże...

Michał Sykutera

Filozofia jest drogą prowadzącą ku Rzeczywistości. „Blog filozoficzny” to mój dziennik podróży.

Motto

Masz rację lub nie masz racji, nie dlatego, że inni się z tobą zgadzają lub nie. Masz rację ponieważ twoje fakty i rozumowanie są poprawne.

Benjamin Graham

Linki